Październik – Międzynarody Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Z książką ci do twarzy - WYNIKI KONKURSU


HASŁO: „Z książką ci do twarzy”

W tym roku warunki nie bardzo sprzyjają świętowaniu i organizowaniu konkursów. Mimo to, a może właśnie na przekór temu, zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli 🙂 do udziału w konkursie pt. „Z książką ci do twarzy” – konkurs fotograficzny na selfie z książką.

Zdjęcia należy przesłać do dnia 25 X 2020 r. na adres: mozliwie@gmail.com z dopiskiem w tytule wiadomości: Selfie z książką – imię i nazwisko autora, klasa.

Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie szkoły i nagrodzone!

Przesłanie zdjęcia na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jego opublikowanie na stronie internetowej szkoły.