II Mistrzostwa lotów samolotów papierowych oraz konkursy towarzyszące

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas 1-6 do wzięcia udziału w II Mistrzostwach lotów samolotów papierowych, które odbędą się 11.06.2024 podczas szkolnego festynu. Dokładana godzina zostanie podana po zakończeniu zapisów.

Zaplanowane zostały następujące konkurencje:

  • Najdłuższy lot – należy w domu samodzielnie złożyć z kartki A3 papierowy samolot i przynieść go do szkoły w dniu festynu. Zadaniem uczestnika będzie puszczenie samolotu jak najdalej.
  • Najciekawszy model samolotu – model samolotu uczestnik tworzy w domu, może do tego użyć dowolnych materiałów. Samolot nie musi latać.
  • A to ciekawe – samolot! – Plakat formatu A3 zawierający informacje, zdjęcia o wybranym słynnym samolocie (wojskowym, pasażerskim).

Zgłoszenia poprzez dziennik elektroniczny i prace konkursowe (modele i plakaty) przyjmują p. Joanna Słowiak i p. Agnieszka Stanisz do dnia 03.06.2024.

Można wziąć udział w więcej niż jednym konkursie.
Modele i plakaty powinny być opatrzone metryczką (imię, nazwisko, klasa).

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody!