WYNIKI KONKURSÓW! – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2024

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursów!!!

GALERIA NAGRODZONYCH PRAC:

Julia-Janda-7a-Ratujmy-slowa

Iga-Turcza-7a-Ratujmy-slowa

Alicja-Matyasik-7a-Ratujmy-slowa

Natalia-Bochenek-7a-Ratujmy-slowa

Michal-Turcza-7a-Ratujmy-slowa

Iga-Turcza-7a-Polszczyzna-jest-piekna

Michal-Turcza-7a-Piekna-jest-polszczyzna

* * * * * * * * * * * * *

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV – VIII

„Morze słów zachęca każdego, by na co dzień używać pięknego języka polskiego!”

Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie oryginalnego hasła lub krótkiego tekstu reklamującego język polski.

Prace konkursowe dokładnie opisane (autor – imię i nazwisko ucznia, klasa) należy składać do 29 lutego 2024 r. w bibliotece szkolnej.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV – VIII

Warunki uczestnictwa:

 • samodzielne stworzenie wiersza o dowolnej budowie związanego z tematem konkursu,
 • prace konkursowe przyjmowane będą wyłącznie w formie wydruku komputerowego formatu A-4,
 • praca nie może przekroczyć jednej kartki formatu A-4 wydruku komputerowego (obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5),
 • prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie pracy), zawierającą informacje: imię i nazwisko autora, klasa.

Kryteria oceniania: zgodność z tematem, dobór środków artystycznego wyrazu, oryginalność ujęcia tematu, wartość literacka.

Wiersze należy składać do 29 lutego 2024 r. w bibliotece szkolnej.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV – VIII

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu słowniczka wyrazów, które były używane dawniej w polszczyźnie – a warto, według Was, przywrócić je do współczesnego języka.

Słownik ma mieć formę książki (kartki A4).

W słowniczku powinny się znaleźć minimum 4 słowa (a maksymalnie 6 słów).

 • Każde słowo należy zapisać odręcznie na odrębnej kartce.
 • Podać znaczenie tego słowa.
 • Określić, jaka to część mowy.
 • Wskazać pochodzenie słowa.
 • Można dodać ciekawostki związane ze słowem.
 • Ułożyć trzy zdania z danym słowem.
 • Wypisać wyrazy bliskoznaczne do danego słowa, np. w formie mapy myśli, schematu lub chmury wyrazu (WordArt, Word Clouds), którą należy wydrukować i wkleić.

Wybór słów jest subiektywny.

Gdzie szukać tych słów? Źródłem mogą być książki, słowniki, pamięć babć i dziadków, innych krewnych.

Ocenie będzie podlegać estetyka, poprawność ortograficzna i językowa, pomysłowość.
Pamiętajcie! ZAPIS ODRĘCZNY!

Uwaga:

 • prace złożone na konkurs nie podlegają zwrotowi;
 • prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej;
 • prace zakwalifikowane do konkursu zostaną dodatkowo nagrodzone cząstkową oceną celującą z języka polskiego!

Prace konkursowe zaopatrzone w czytelną metryczkę, zawierającą informacje: imię i nazwisko ucznia (autora pracy), klasa należy składać do 29 lutego 2024 r. w bibliotece szkolnej.

* * * * * * * * * * * * * *

Wszystkie prace konkursowe oceni powołane przez Organizatorów JURY, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, przyznaniu nagród  i wyróżnień. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu. Jury zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców oraz prawo do przyznawania miejsc exaequo.

Organizatorzy konkursów:

Nauczyciele poloniści i bibliotekarze