Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

Na podstawie rozporządzenia § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad informujemy, że w terminie

23 października 2023 r. zostanie przeprowadzony etap szkolny Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje uczeń poprzez nauczyciela przedmiotu, do dnia 13 października 2023 r.

Szczegółowe informacje o konkursie:

https://kuratorium.krakow.pl/malopolski-konkurs-jezyka-angielskiego-dla-uczniow-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-2023-2024/

Chętni uczniowie proszeni są o pobranie zgody (Załącznik nr 4), wypełnienie  i dostarczenie podpisanej przez Rodziców zgody Nauczycielom j. ang.