Lato w szkole

Szanowni Rodzice!

             W okresie wakacyjnym Szkoła Podstawowa nr 55 zaprasza do udziału w akcji „Lato w szkole na sportowo” dla uczniów z kl. I – VIII. Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego postaramy się, aby czas półkolonii był czasem spędzonym aktywnie i jak najczęściej na świeżym powietrzu.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8.00-16.00 (klasy I-III) i 8.00 – 14.00 (klasy IV-VIII). Opiekę zapewniamy od godziny 7.30.

W ramach tych godzin planujemy zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczne, taneczne, wycieczki i inne. Szczegółowy program zależy od obostrzeń sanitarnych i zostanie ogłoszony na tydzień przed rozpoczęciem każdego z turnusów (strona internetowa szkoły – zakładka „Lato w szkole”).

Koszt jednego turnusu to 150 zł.

Szkoła nie ma możliwości przyjęcia płatności Bonem Turystycznym. Możliwe jest uzyskanie, na wniosek rodzica, zaświadczenia o koszcie półkolonii.

Istnieje możliwość wykupienia dzieciom posiłków – koszt jednego obiadu to 10 zł. /1 turnus – 50 zł, płatne u kierownika turnusu w pierwszym dniu półkolonii/

Będziemy korzystać z komunikacji miejskiej z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego oraz przejazdów autokarem (jeśli kosztorys danego tygodnia na to pozwoli- informacja o sposobie transportu będzie ujęta w programie turnusu).

Przejazdy: Prosimy o wyposażenie dzieci w bilety MPK.

W związku z faktem, że do końca czerwca przejazdy MPK są bezpłatne dla uczniów krakowskich szkół, w I turnusie bilety będą potrzebne tylko ewentualnie w czwartek i piątek /w zależności od programu/.

Od II turnusu najbardziej ekonomiczny wydaje się zakup biletów wieloprzejazdowych lub okresowych.

Ulgowy bilet tygodniowy to obecnie koszt 34 zł (wszystkie strefy). Jeżeli planują Państwo zapisać dziecko na więcej niż jeden turnus warto rozważyć zakupienie biletu miesięcznego – koszt 51, 50zł – strefa I i II (ulgowy dla posiadacza Krakowskiej Karty- wydawana bezpłatnie dla osób płacących podatki w Krakowie).

Prosimy o zgłoszenie jeśli dziecko jest uprawnione do bezpłatnych przejazdów np. na podstawie Karty Dużej Rodziny.

Dziecko można zgłosić na dowolną ilość tygodniowych turnusów. Uczestnikiem akcji „Lato w szkole” może być uczeń szkoły podstawowej, zamieszkały na  terenie Gminy Kraków.

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu szkoły w terminie do 10 VI 2021 r.

Z powodów organizacyjnych i finansowych bardzo prosimy Rodziców o rozważne podjęcie decyzji.

Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest oddanie wypełnionej karty uczestnika półkolonii (razem z klauzulą RODO), akceptacja regulaminu półkolonii oraz wpłata 50 zł (tj. 1/3 opłaty za każdy wybrany turnus).

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 2 tyg. przed rozpoczęciem danego turnusu wyżej wymieniona kwota nie będzie zwracana (wyjątkiem jest sytuacja gdy na miejsce rezygnującego wpisze się inne dziecko). 

Poniżej znajduje się wstępna lista tygodni, w trakcie których planowana jest akcja „Lato w szkole”. Ostateczna lista zależeć będzie od liczby chętnych dzieci.

Turnus półkolonii w danym tygodniu będzie uruchomiony jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba uczestników (tj. min 26 osób).

I turnus           28.06 – 2.07

II turnus          5.07 – 9.07

III turnus        12.07 – 16.07

IV turnus        19.07 – 23.07

V turnus          26.07 – 30.07

VI turnus        2.08 – 6.08

VII turnus       9.08 – 13.08