Konkurs na najpiękniejszą Kartkę Świąteczną

Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie na najpiękniejszą Kartkę Świąteczną z życzeniami świąteczno – noworocznymi w języku angielskim. Najpiękniejsza praca zostanie wysłana do Króla Karola III, króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Praca może być wykonana dowolną techniką. To od Was zależy czego użyjecie, czy będą to kredki, pisaki farby, wycinanki, czy programy komputerowe. Liczy się Wasz pomysł, estetyka wykonania i życzenia w języku angielskim.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich do zabawy. Klasy I-VIII.

Prace będą przyjmowane do 1 XII 2022 r. przez wszystkich nauczycieli języka angielskiego.

Merry Merry…!!!