Karta rowerowa – egzamin praktyczny WAŻNE INFORMACJE!

Znajomość przepisów i świadomość zasad ruchu drogowego związana z posiadaniem karty rowerowej jest ważna nie tylko ze względów formalnych, ale przede wszystkim w aspekcie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Karta rowerowa uprawnia również do poruszania się urządzeniami transportu osobistego (UTO).

Uczniowie z klas V-VIII, którzy chcą zdobyć uprawnienia, proszeni są o zapisanie się na egzamin u nauczycielki techniki i informatyki Pani Agnieszki Stanisz do dnia 10 maja 2024 r.

Egzamin teoretyczny planowany jest w dniu 16 maja 2024 r.
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu zostaną opublikowane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
Egzamin praktyczny zaplanowany jest na 28 maja 2024 r. W tym dniu zostanie podjęta próba Bicia Rekordu Polski w Jednoczesnym Zdawaniu na Kartę Rowerową.
(w razie złej pogody termin egzaminu praktycznego może ulec zmianie).

Przed egzaminem warto przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia i przepisy dotyczące ruchu drogowego.
Materiały edukacyjne można znaleźć na stronie Małopolskiej Policji -> link

Przed egzaminem warto zapoznać się z poniższym filmem edukacyjnym:

Aby lepiej przygotować się do testu, warto skorzystać z pomocy zamieszczonych na tej stronie: https://brd.andrej.edu.pl/#