Karta rowerowa- egzamin praktyczny

W dniach 17 i 18 czerwca uczniowie zdawali egzamin praktyczny na kartę rowerową. Zdający wykazali się niezbędną wiedzą i umiejętnościami. Wszyscy kandydaci ukończyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym.

Gratulujemy!