„Grupa jest fajna” czyli warsztaty integracyjne dla klas 1

Drodzy Rodzice,

Wiemy doskonale, że do skutecznej nauki potrzeba czegoś więcej niż ładnego budynku, przestronnej klasy, wygodnej ławki czy zeszytów i podręczników. Oprócz nauczyciela, jednym z ważniejszych czynników warunkujących dobry start w edukacji jest atmosfera panująca wśród uczniów. Integracja nowego zespołu klasowego jest oczywiście długotrwałym procesem, ale te pierwsze tygodnie mają kluczowe znaczenie dla prawidłowej adaptacji. Dlatego też, w pierwszych dniach września, zaplanowano warsztaty profilaktyczno-integracyjne dla wszystkich klas pierwszych pod tytułem „Grupa jest fajna”. Odbędą się one w dwóch częściach, każda trwająca 4 godziny lekcyjne.

I część: Co to jest grupa i dlaczego jest fajna. Jak ze sobą rozmawiać?

II część: Współpraca w grupie, wartość konfliktu. Tolerancja, szacunek, pomoc i wsparcie – ważne hasła budowania grupy, koleżeństwa, przyjaźni.

Terminy dla poszczególnych klas są następujące:

Klasa 1 a

5 września (wtorek)

11 września (poniedziałek)

Klasa 1 b

5 września (wtorek)

11 września (poniedziałek)

Klasa 1 c

6 września (środa)

12 września (wtorek)

Klasa 1d

7 września (czwartek)

15 września (piątek)

Warsztaty poprowadzą trenerzy ze Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Kraków – Południe.