WOLNE MIEJSCA! Akcja „Lato w szkole” 2024

Zapisu można jeszcze dokonać w poniedziałek 20.05.2024 r. w godz. 7.00 – 8.00 u p. Anny Surówki, sala nr 4

********************************

W okresie ferii letnich Szkoła Podstawowa nr 55 zaprasza do udziału w akcji „Lato w szkole” uczniów z kl. I – VIII. Uczestnikiem akcji „Lato w szkole” może być uczeń szkoły podstawowej, zamieszkały na terenie Gminy Kraków.

Jak co roku, głównym celem akcji jest zapewnienie dzieciom pozostającym w mieście w czasie wakacji opieki połączonej z ofertą pożytecznego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Opieka nad dziećmi w formie ciekawych wyjść i wycieczek, warsztatów i spotkań, zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, tanecznych i innych będzie sprawowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00 dla dzieci do 10 roku życia oraz od 7.30 do 14.00 dla dzieci starszych.

Koszt jednego tygodniowego turnusu, który ponoszą rodzice, to 250 zł. Możliwe jest uzyskanie, na wniosek rodzica, zaświadczenia o koszcie półkolonii.

Dziecko można zgłosić na dowolną liczbę tygodniowych turnusów.

Warunkiem uczestnictwa uczniów w akcji jest zapisanie dziecka przez rodzica (terminy przyjmowania zapisów poniżej) wraz ze złożeniem wypełnionej karty kwalifikacyjnej wypoczynku wraz z klauzulą RODO (do pobrania ze strony), akceptacja regulaminu półkolonii oraz wpłata kwoty: 100 zł – podczas zapisu (pozostała część płatna w pierwszym dniu turnusu u kierownika). Istnieje również możliwość zamówienia obiadów – płatność w pierwszym dniu turnusu u kierownika.

Z powodów organizacyjnych i finansowych bardzo prosimy Rodziców o rozważne podjęcie decyzji. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 2 tyg. przed rozpoczęciem danego turnusu wyżej wymieniona kwota nie będzie zwracana (wyjątkiem jest sytuacja gdy na miejsce rezygnującego wpisze się inne dziecko). 

Poniżej znajduje się wstępna lista tygodni, w trakcie których planowana jest akcja „Lato w szkole”. Ostateczna lista zależeć będzie od liczby chętnych dzieci.

WAŻNE: Turnus półkolonii w danym tygodniu będzie uruchomiony jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba uczestników (tj. min 26 osób). W przypadku małej liczby chętnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuruchamiania turnusu. Wówczas wpłacone kwoty zaliczki zostaną zwrócone.

PLANOWANE TURNUSY:

I. TURNUS 24-28.06.2024 r.

II. TURNUS 1-5.07.2024 r.

III. TURNUS 8-12.07. 2024 r.

IV. TURNUS 15-19.07.2024 r.

V. TURNUS 22-26.07.2024 r.

VI. TURNUS 29.07-2.08.2024 r.

VII. TURNUS 5-9.08.2024 r.

KARTA KWALIFIKACYJNA

Klauzula informacyjna RODO

Regulamin półkolonii