Zwrot książek do biblioteki

  1. Prosimy o zwrot książek (lektur) wypożyczonych z biblioteki szkolnej. Zwroty będą przyjmowane od 26 maja do 8 czerwca 2020 w bibliotece w godz. 10-12.30.
  2. Zwrot podręcznikówdo 10 czerwca 2020 r. Dotyczy klas: 2, 3, 5, 6 i 8.

Zasady:

1)Zwracamy w pełnych kompletach, opakowane w reklamówkę lub związane sznurkiem  i podpisane na kartce dołączonej do pakietu;

2) Podręczniki powinny być oczyszczone i podklejone;

3) Brakujące (zagubione) egzemplarze należy odkupić we własnym zakresie.