Zima w szkole 2024

Kierownik turnusu: p. Ewa Bogdanowska-Spuła

Wychowawcy: p. Anna Surówka, p. Larysa Mielnyk, p. Wojciech Legawiec

W poniedziałek dzieci zbierają się w świetlicy szkolnej w godz. 7.30 – 8.30. Obok, w sali muzycznej, od godz. 7.30  będzie dyżurować kierownik II turnusu, p. Ewa Bogdanowska-Spuła, u której Rodzice dopłacą pozostałą część płatności za półkolonię, tj. 80 zł. oraz jeżeli dziecko je obiady to należność za obiady w wysokości – 70 /1 obiad kosztuje 14 zł/. Obiady będą przygotowywane w szkolnej stołówce ,,Smak up’’ /menu poniżej/.

Prosimy o wydrukowanie i przyniesienie wypełnionej zgody na udział dziecka zajęciach ruchowych w Parku Rozrywki GOkidz!, do  którego wychodzimy we wtorek.

Na miejscu podpiszecie Państwo zapoznanie się z regulaminem półkolonii /link poniżej).  Nie ma konieczności drukowania jego treści.

Wejście do szkoły w ramach akcji „Zima w SP 55” to boczne wejście, znajdujące się od strony boiska (przy schodkach). Prosimy, aby dzieci miały ze sobą obuwie na zmianę, plecaczek z drugim śniadaniem, wodę/sok, przekąski. Codziennie też dzieci powinny być ubierane stosowne do pogody i planowanych zajęć.

PLAN ZAJĘĆ – II TURNUS: 19-23 lutego 2024 r.

ZGODA-RODZICA_OPIEKUNA-DZIECKA-GOkidz_-2020-1.pdf

OBIAD – MENU – II TURNUS

Kierownik turnusu: p. Mariola Uchańska

Wychowawcy: p. Katarzyna Wojnowska, p. Joana Słowiak, p. Radosław Czaplak

PLAN ZAJĘĆ – I TURNUS: 12-16 lutego 2024 r.

Podczas ferii zimowych – od 12 do 23 lutego 2024 roku – na terenie naszej szkoły po raz kolejny będzie organizowana akcja „Zima w szkole”. Jak co roku, głównym celem akcji jest zapewnienie uczniom pozostającym w mieście w czasie ferii zimowych opieki połączonej z ofertą pożytecznego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

Opieka nad dziećmi w formie ciekawych wyjść, warsztatów i spotkań będzie sprawowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00. Koszt jednego tygodniowego turnusu, który ponoszą rodzice, to 180 zł.

Warunkiem uczestnictwa uczniów w akcji jest zapisanie dziecka przez rodzica wraz ze złożeniem wypełnionej karty kwalifikacyjnej wypoczynku (do pobrania ze strony) oraz wpłata zaliczki w wysokości 100 zł podczas zapisu (pozostała część kwoty – 80 złotych płatna w pierwszym dniu turnusu u kierownika).

Istnieje również możliwość zamówienia obiadów na stołówce szkolnej w cenie 14 zł/1 obiad. Płatność w pierwszym dniu turnusu u kierownika.

Prosimy o podejmowanie rozważnych decyzji i informowanie o wszelkich planowanych zmianach, bądź rezygnacji. Zwrot wpłaty zaliczki będzie możliwy tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji (do 09 lutego dla turnusu pierwszego i 16 lutego dla turnusu drugiego). W przypadku małej liczby chętnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuruchamiania turnusu. Wówczas wpłacone kwoty zaliczki zostaną zwrócone.

Adres e-mail do kontaktu: zimawszkole.sp55@interia.pl