Wyniki klasyfikacji i zebrania z rodzicami

Szanowni Państwo,

oceny śródroczne uczniów dostępne są dla rodzica w e-dzienniku w zakładce „ocena śródroczna”.

Zebrania styczniowe podsumowujące I okres roku szkolnego 2020/2021 będą odbywać się według harmonogramu w formie zdalnej poprzez aplikację Teams.

Termin zebrań: 27 stycznia 2021 r. (środa).   
Godziny zebrań:
• Klasy I – III godz. 17.00 – poprzez kanał: edukacja wczesnoszkolna
• Klasy IV – V godz. 17.30 – poprzez kanał: zajęcia z wychowawcą
• Klasy VI – VIII godz. 18.00 – poprzez kanał: zajęcia z wychowawcą

Rodzice z Wychowawcą łączą się przez konto i login własnego dziecka w aplikacji Teams o podanej wyżej godzinie. Nauczyciel będzie sprawdzał obecność Rodziców poprzez odczytanie listy uczniów z listy klasowej, więc prosi się o włączenie mikrofonów i kamerek na ten czas.
Po omówieniu spraw klasy, sprawy indywidualne można załatwiać poprzez umówienie się z Wychowawcą na łączenie.

W przypadku potrzeby indywidualnego kontaktu z nauczycielem przedmiotu prosimy o wykorzystanie e-dziennika do korespondencji.