Lato w szkole 2023

Szanowni Rodzice!

Wolne miejsca na półkolonii (stan na 29 maja, GODZ.9):

I turnus 26.06 – 30.06 – brak miejsc

II turnus 3.07 – 7.07: brak miejsc

III turnus 10.07 – 14.07: brak miejsc

IV turnus 17.07 – 21.07 – brak miejsc

V turnus 24.07 – 28.07: 1 miejsce

Zapisy na wolne miejsca możliwe będą w poniedziałek 29 maja – 8.30 – 14.00 (sala 115)

             W okresie wakacyjnym Szkoła Podstawowa nr 55 zaprasza do udziału w akcji „Lato w szkole” dla uczniów z kl. I – VIII.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8.00-16.00 (klasy I-III) i 8.00 – 14.00 (klasy IV-VIII). Opiekę zapewniamy od godziny 7.30.

W ramach tych godzin planujemy zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczne, taneczne, wycieczki i inne. Szczegółowy program zostanie ogłoszony na tydzień przed rozpoczęciem każdego z turnusów (strona internetowa szkoły – zakładka „Lato w szkole”).

  • Koszt jednego turnusu to 220 zł.

Możliwe jest uzyskanie, na wniosek rodzica, zaświadczenia o koszcie półkolonii.

  • Obiady

Istnieje możliwość wykupienia dzieciom posiłków – koszt jednego obiadu to 14 zł. /1 turnus – 70 zł, płatne u kierownika turnusu w pierwszym dniu półkolonii/

Będziemy korzystać z komunikacji miejskiej oraz przejazdów autokarem (jeśli kosztorys danego tygodnia na to pozwoli- informacja o sposobie transportu będzie ujęta w programie turnusu).

  • Przejazdy: Prosimy o wyposażenie dzieci w bilety MPK.

W związku z faktem, że do końca czerwca przejazdy MPK są bezpłatne dla uczniów krakowskich szkół, w I turnusie bilety nie będą potrzebne (dzieci korzystają z MPK na podstawie legitymacji szkolnej).

Od II turnusu najbardziej ekonomiczny wydaje się zakup biletów wieloprzejazdowych lub okresowych.

Ulgowy bilet tygodniowy to obecnie koszt 34 zł (wszystkie strefy). Jeżeli planują Państwo zapisać dziecko na więcej niż jeden turnus warto rozważyć zakupienie biletu miesięcznego – koszt 51, 50zł – strefa I i II (ulgowy dla posiadacza Krakowskiej Karty- wydawana bezpłatnie dla osób płacących podatki w Krakowie).

Prosimy o zgłoszenie jeśli dziecko jest uprawnione do bezpłatnych przejazdów np. na podstawie Karty Dużej Rodziny.

  • WAŻNE: Czas półkolonii ma być czasem zabawy i spotkań z rówieśnikami a tym samym bez smartfonów i gier elektronicznych.

Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest oddanie wypełnionej karty uczestnika półkolonii (razem z klauzulą RODO), akceptacja regulaminu półkolonii oraz wpłata 100 zł. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka „Lato w szkole”).

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 2 tyg. przed rozpoczęciem danego turnusu wyżej wymieniona kwota nie będzie zwracana (wyjątkiem jest sytuacja gdy na miejsce rezygnującego wpisze się inne dziecko). 

Osoby zainteresowane zachęcamy do regularnego przeglądania zakładki „Lato w szkole” na stronie internetowej naszej szkoły.