Egzamin ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Szanowni Państwo,

odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie możliwy w szkole 8 lipca 2022 r. (piątek)
od godziny 9.00 do 14.00
Zaświadczenie może odebrać osobiście uczeń, rodzic/opiekun prawny lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia rodzica.
Nie ma możliwości wysłania zaświadczenia mailem/pocztą i odbioru wcześniej niż 8 lipca 2022 r.