Akcja „Zima w szkole” 2020

W tym roku szkolnym, podczas ferii zimowych – od 27 stycznia do 7 lutego 2020 roku – będzie organizowana po raz kolejny akcja „Zima w szkole”. Jak co roku, głównym celem akcji jest zapewnienie uczniom pozostającym w mieście w czasie ferii zimowych opieki połączonej z ofertą pożytecznego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

Opieka nad dziećmi w formie ciekawych wyjść, warsztatów i spotkań będzie sprawowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00 dla dzieci do 10 roku życia oraz od 7.30 do 14.00 dla dzieci starszych. Koszt jednego tygodniowego turnusu, który ponoszą rodzice, to 100 zł.

Warunkiem uczestnictwa uczniów w akcji jest zapisanie dziecka przez rodzica w Sekretariacie Szkoły wraz ze złożeniem wypełnionej karty kwalifikacyjnej wypoczynku (do pobrania ze strony) oraz wpłata połowy kwoty: 50 zł – podczas zapisu (druga połowa płatna w pierwszym dniu turnusu u kierownika). Istnieje również możliwość zamówienia obiadów w cenie 10 zł/1 obiad – płatność w pierwszym dniu turnusu u kierownika.

Zgłoszenia uczniów do udziału akcji przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły do dnia 13 stycznia 2020 r. Prosimy o podejmowanie rozważnych decyzji i informowanie o wszelkich planowanych zmianach, bądź rezygnacji. Zwrot wpłaty zaliczki będzie możliwy tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji (do 24 stycznia dla turnusu pierwszego i 31 stycznia dla turnusu drugiego). W przypadku małej liczby chętnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuruchamiania turnusu. Wówczas wpłacone kwoty zaliczki zostaną zwrócone.

http://sp55krakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/KARTA-KWALIFIKACYJNA-ZIMA-W-SZKOLE-2020.pdf