Zima w szkole 2022 r.

Uwaga!!

Ze względu na zmianę godziny rozpoczęcia zajęć w Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza, prosimy, by w środę 20 stycznia 2022 r. przyprowadzić dzieci do godz. 8.00, gdyż o 8.10 wyjeżdżamy do Lasku Wolskiego .

Prosimy również pamiętać o suchym prowiancie dla dzieci /nie będzie obiadu/.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17 – 21 stycznia 2022 r. TURNUS I:

kierownik – Ewa Bogdanowska-Spuła

wychowawczyni – Anna Surówka

wychowawczyni – Joanna Słowiak

PROGRAM:

Zima-w-szkole-2022r.

UWAGA! W tym roku TURNUS II nie zostanie uruchomiony.

____________________________________________________________________________________________________________________

W okresie ferii zimowych Szkoła Podstawowa nr 55 planuje zorganizować akcję „Zima w szkole” dla uczniów z klas I -V.

Planowane są dwa turnusy:

                                            I turnus: 17 – 21 stycznia 2022 r.

                                           II turnus: 24 – 28 stycznia 2022 r.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 7.30 – 16.00 z zachowaniem wszelkich wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

Koszt jednego turnusu to 150 zł.

Dla chętnych: obiady (w formie cateringu będą dowożone do szkoły) – koszt posiłku (zupa + drugie danie) 12 zł

Uczestnikiem akcji „Zima w szkole” może być każdy uczeń samorządowej szkoły podstawowej.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 5 stycznia 2022 r.

Z powodów organizacyjnych i finansowych bardzo prosimy Rodziców o rozważne podejmowanie decyzji.

Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników danego turnusu jest oddanie wypełnionej karty uczestnika półkolonii oraz wpłata 50 zł zaliczki.

Zapisu i wpłaty będzie można dokonać od 17 XII 2021 r. do 05 I 2022 r. w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00-14.00 oraz dodatkowo w pokoju nauczycielskim w następujących terminach:

17 XII 2021 r. w godz. 7.00-8.00 u p. A. Surówki,

20 XII 2021 r. w godz. 15.00-17.00 u p. J. Słowiak,

21 XII 2021 r. w godz. 15.00-17.00 u p. E. Bogdanowskiej-Spuły,

3 I 2022 r. w godz. 15.00-17.00 u p. M. Uchańskiej.