Zajęcia przez Skype

W związku z rozpoczęciem prowadzenia konsultacji w szkole od dnia 1 czerwca zawieszone zostają lekcje on-line przez komunikator internetowy SKYPE.

*  *  *  *  *  *  *  *

Zajęcia przez komunikator internetowy SKYPE prowadzone będą zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem dla każdej klasy:

I A

I B

II A

II B

III A

III B

4a

5a

5b

5c

6a

6b

6c

7a

7b

7c

8a

8b