Uwaga! Komunikat dla ósmoklasistów/absolwentów szkoły: 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się za pośrednictwem systemu OMIKRON, wszystkie niezbędne informacje zamieszone są na stronie Wydziału Edukacji pod linkiem:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych.html

W tym roku szkolnym, z uwagi na stan epidemii, szkoły podstawowe nie wydają haseł dostępowych do systemu OMIKRON dla swoich absolwentów. Absolwenci szkół podstawowych podczas rejestracji wniosku osobiście tworzą hasło do konta.