LATO W SZKOLE 2022




Informacje dotyczące turnusu I

Grupa A1 i A2- wychowawcy: Jacek Kołodziejczyk i Anna Marczyk

Grupa B1 i B2 – wychowawcy: Jadwiga Piwowar i Ewa Bogdanowska-Spuła

W pierwszym turnusie weźmie udział 60 dzieci – zostaną one przydzielone do dwóch grup: A i B. Wstępny podział zostanie zaproponowany w poniedziałek- jeśli któryś z uczestników będzie chciał zmienić grupę z uwagi na kolegę/koleżankę to wówczas wychowawcy skorygują listy.

W poniedziałek dzieci zbierają się w świetlicy szkolnej. Obok w sali muzycznej, od godz. 7 dyżurować będzie kierownik I turnusu, p.Jolanta Goch- będzie można u niej uiścić pozostałą, część płatności za turnus i za obiady oraz podpisać niezbędne oświadczenia.

Od wtorku dzieci będą wchodzić do szkoły bocznym wejściem, które znajduje się przy świetlicy (od strony ul.Sanockiej, przy schodkach).

Prosimy, żeby dzieci miały ze sobą obuwie na zmianę, plecaczek z drugim śniadaniem i bidonem na wodę oraz nakrycie głowy (w razie upałów).

LETNIE PÓŁKOLONIE W SP55!

Szanowni Rodzice,

informujemy, że VII turnus (8 – 12.08.) NIE ODBĘDZIE SIĘ. Wszyscy, którzy dokonali wpłaty rezerwacyjnej 60 zł na ten turnus, proszeni są o odebranie w/w kwoty u pani pedagog Jolanty Goch. Można również przepisać dziecko na inny turnus i opłatę przenieść.

____________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Rodzice!

W okresie wakacyjnym Szkoła Podstawowa nr 55 zaprasza do udziału w akcji „Lato w szkole” dla uczniów z kl. I – VIII.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8.00-16.00 (klasy I-III) i 8.00 – 14.00 (klasy IV-VIII).

Opiekę zapewniamy od godziny 7.30.

W ramach tych godzin planujemy zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczne, taneczne, wycieczki i inne. Szczegółowy program zależy od obostrzeń sanitarnych i zostanie ogłoszony na tydzień przed rozpoczęciem każdego z turnusów (strona internetowa szkoły – zakładka „Lato w szkole”).

  • Koszt jednego turnusu to 180 zł.

Szkoła nie ma możliwości przyjęcia płatności Bonem Turystycznym. Możliwe jest uzyskanie, na wniosek rodzica, zaświadczenia o koszcie półkolonii.

  • Obiady:

Istnieje możliwość wykupienia dzieciom posiłków:

w turnusie I w firmie obsługującej szkolną stołówkę – koszt jednego obiadu to 11 zł, czyli 55 zł płatne u kierownika turnusu w pierwszym dniu półkolonii;

w pozostałych turnusach albo w firmie obsługującej stołówkę szkolną (jeśli chętnych na obiady będzie nie mniej niż 30 osób), albo w firmie cateringowej i wtedy koszt jednego obiadu to 14 zł.

Prosimy więc, przy zapisywaniu dziecka na półkolonię, o deklarację w sprawie obiadów.

  • Przejazdy: Będziemy korzystać z komunikacji miejskiej oraz przejazdów autokarem (jeśli kosztorys danego tygodnia na to pozwoli – informacja o sposobie transportu będzie ujęta w programie turnusu). Prosimy o wyposażenie dzieci w bilety MPK.

W związku z faktem, że do końca czerwca przejazdy MPK są bezpłatne dla uczniów krakowskich szkół, w I turnusie bilety będą potrzebne tylko ewentualnie w piątek /w zależności od programu/.

Od II turnusu najbardziej ekonomiczny wydaje się zakup biletów wieloprzejazdowych lub okresowych.

Ulgowy bilet tygodniowy to obecnie koszt 34 zł (wszystkie strefy). Jeżeli planują Państwo zapisać dziecko na więcej niż jeden turnus warto rozważyć zakupienie biletu miesięcznego – koszt 51, 50zł – strefa I i II (ulgowy dla posiadacza Krakowskiej Karty- wydawana bezpłatnie dla osób płacących podatki w Krakowie).

Prosimy o zgłoszenie jeśli dziecko jest uprawnione do bezpłatnych przejazdów np. na podstawie Karty Dużej Rodziny.

Uczestnikiem akcji „Lato w szkole” może być uczeń szkoły podstawowej, zamieszkały na terenie Gminy Kraków.

Dziecko można zgłosić na dowolną liczbę tygodniowych turnusów.

  • Zgłoszenia należy dokonać w terminach określonych w poniższym harmonogramie zapisów  do 3 VI 2021 r. Po tym terminie będzie można zapisać dziecko tylko w razie wolnych miejsc w poszczególnych grupach.

Z powodów organizacyjnych i finansowych bardzo prosimy Rodziców o rozważne podjęcie decyzji.

Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest oddanie wypełnionej karty uczestnika półkolonii (razem z klauzulą RODO), akceptacja regulaminu półkolonii oraz wpłata 60 zł (tj. 1/3 opłaty za każdy wybrany turnus).

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 2 tyg. przed rozpoczęciem danego turnusu wyżej wymieniona kwota nie będzie zwracana (wyjątkiem jest sytuacja gdy na miejsce rezygnującego wpisze się inne dziecko).

Poniżej znajduje się wstępna lista tygodni, w trakcie których planowana jest akcja „Lato w szkole”. Ostateczna lista zależeć będzie od liczby chętnych dzieci.

WAŻNE: Turnus półkolonii w danym tygodniu będzie uruchomiony, jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba uczestników (tj. min 26 osób).

I turnus 27.06 – 1.07

II turnus 4.07 – 8.07

III turnus 11.07 – 15.07

IV turnus 18.07 – 22.07

V turnus 25.07 – 29.07

VI turnus 1.08 – 5.08

Osoby zainteresowane zachęcamy do regularnego przeglądania zakładki „Lato w szkole” na stronie internetowej naszej szkoły.